baca666

38 tekstów – auto­rem jest ba­ca666.

Na­suwa mi się jed­no pytanie,
jak wygląda Two­je lus­tro, gdy nie pat­rzysz na nie ? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 marca 2014, 21:00

Pat­rząc ludziom na ręce, po­mijasz ich twarz ... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 marca 2013, 11:43

Wspom­nienia są częścią te­go, kim jes­teśmy .. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 marca 2011, 20:50

To nie ciem­ności się człowiek boi ... lecz wyob­raźni ... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 stycznia 2011, 13:04

By osiągnąć niemożli­we naj­le­piej jest zasnąć ... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 20 września 2010, 17:03

Is­tnieje tyl­ko jed­na praw­da. Ab­so­lut­na. Nie można od niej uciec, choćbyś nie wiem jak da­leko uciekał ... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 30 czerwca 2010, 16:43

Chodząc po Słońcu, będę szu­kał cienia ... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 24 czerwca 2010, 17:05

Życie jest jak for­te­pian ...
ale jeszcze nie wiem dlacze­go ... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 13 czerwca 2010, 18:08

Uległ marze­niom po­nad włas­ny stan ... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 30 maja 2010, 17:08

W ob­liczu cu­du nie za­daje się py­tań ... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 16 maja 2010, 18:37
baca666

Inspiracje

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

baca666

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność